Pràctiques a la Indústria

 
Pràctiques


Contacte


Coordinador: Montserrat Ferrando Cogollos
  montse.ferrando@urv.cat
  Telf. 977 558505
  Despatx 317 - ETSEQ
 
Administratiu: Laura Cortés Currubí
  practiques.etseq@urv.cat
  Telf. 977 559705
  Unitat de Suport a la Gestió ETSEQ, DEQ, DEM
  Horari d'atenció: de dilluns a divendres, de 11:00 h a 13:00 h

Correu electrònic específic: practiques.etseq@urv.cat


FAQ's i Guia dels alumnesCom sol·licitar les Pràctiques Externes


La data límit per tramitar des de l’OSD un conveni de pràctiques a realitzar amb immediatesa a l’estiu de l’any següent al de matrícula, és del dia 20 de juliol. S’ha de tenir en compte que el mes d’agost és inhàbil i no es podran fer convenis. Aleshores, un alumne que no hagi iniciat el tràmit del conveni amb anterioritat a aquesta data no podrà fer les pràctiques durant el mes d’agost i, per tant, l’assignatura estarà suspesa.

 

Es lliuraran convenis de Pràctiques Externes signats fins al dia 31 de juliol.

 

El mes d'agost restarà inhàbil per a qualsevol afer relacionat amb l'assignatura

 


Informació pels alumnes


Procés de gestió dels Convenis:

 • Informació:


  Una vegada arribat a l'acord amb una entitat col·laboradora (empresa, institució o associació) per la realització de les Pràctiques Externes a les seves instal·lacions, es prepararà un Conveni de col·laboració amb una sèrie de dades imprescindibles, que s'hauran d'haver facilitat i enviat a l'administratiu de gestió de Pràctiques del centre.


  D'aquesta manera, aproximadament 5 dies després, el Conveni estarà preparat i es podrà passar a recollir per l'Oficina de Suport a Direcció (OSD) de l'ETSEQ, dins del seu horari d'atenció a l'estudiant (de dilluns a divendres de 11h a 13h).

 • Gestió:


  S'imprimiran 3 còpies del conveni que el Director, Estudiant i Entitat Col·laboradora hauran de signar. L'estudiant ha de passar a recollir per l'OSD el conveni signat pel Director, per signar-lo i portar-lo a l'empresa.


  Un cop signat per totes les parts, l'alumne haurà de tornar una còpia a l'OSD. La resta de les còpies són per la resta de les parts implicades, o sigui, entitat col·laboradora i estudiant.


  Una vegada fets tots els passos, l'alumne es troba en les condicions correctes d'iniciar les pràctiques Externes. Si per qualsevol causa, la durada acordada es redueix o s'amplia, s'ha de comunicar al coordinador per veure quines són les possibilitats i nous tràmits a portar a terme.


   


Dades necessàries

 

Les dades necessàries que la universitat necessita per completar el tràmit es poden descarregar des d'aquí, en funció de la situació de l'estudiant, i caldrà que la informació s'envïi a practiques.etseq@urv.cat


Opció 1: Pràctiques empresa aliena

 

Els estudiants que facin les pràctiques a una entitat col·laboradora aliena necessitaran un conveni de pràctiques. Caldrà demanar el conveni a través de la següent sol·licitud que caldrà que es faci arribar emplenada a practiques.etseq@urv.cat.

[Descarregar Sol·licitud en Català]

[Descargar Solicitud en Castellano]

 

Opció 2: Pràctiques a la pròpia empresa (contractats)

 

Si esteu contractats a una empresa on podeu desenvolupar tasques relacionades amb la titulació, podeu proposar la mateixa empresa per realitzar les pràctiques. En aquest cas, no hi ha necessitat de fer el conveni, però heu de fer arribar les dades necessàries per completar el procés a practiques.etseq@urv.cat.

[Descarregar Sol·licitud en Català]

[Descargar Solicitud en Castellano]

Memòria de Pràctiques:


La memòria de l'activitat realitzada per l'alumne durant el període de pràctiques, és una de les condicions necessàries per a l'avaluació del Tutor i representa, en gran part, la confirmació de la informació que ell ha arreplegat dels contactes amb el supervisor de l'empresa i amb el propi alumne.


La memòria ha de presentar-se (excepte que el Tutor digui una altra cosa) cap als 15 dies d'haver acabat la pràctica. En tot cas, parleu abans amb el vostre tutor, ja que si la pràctica finalitza durant la segona quinzena d'agost, caldrà lliurar l'informe a principis de setembre per tal que es puguin introduir les notes a temps. El lliurament de la memòria està subjecte a la data de tancament d’actes de la convocatòria que correspongui

Si esteu matriculats a l’assignatura de Pràctiques Externes, trobareu el model de la memòria amb els continguts que heu d’incloure en aquest informe al moodle de l’assignatura


Considereu que l'informe professional s'adreça a un directiu de l'empresa -no necessàriament tècnic- i que ha de posar de manifest la importància del treball desenvolupat. No s'hi inclouran còpies de càlculs, sortides d'ordinador, manuals d'operació, etc.


La memòria final es presentarà dins dels 15 dies següents a l'acabament de la Pràctica. En tot cas, parleu abans amb el vostre tutor, perquè el lliurament de l’informe està subjecte a la data de tancament de les actes de la convocatòria que correspongui.


Informació pels tutors (avaluació)


Procediment de tutoria:


Informació per les empreses

 

Les empreses que teniu interès d’acollir estudiants en pràctiques de les titulacions de l’ETSEQ haureu de descarregar i emplenar el formulari d’Expressió d’interès, per cadascuna de les places que oferiu.

 

 

Un cop complimentat aquest formulari haureu de prémer sobre el botó d’enviament, al final del document. Si s’ha enviat correctament rebreu un avís de rebut.

 

Aquest formulari permetrà que l’Oficina de Suport a Direcció pugui facilitar-vos les dades dels estudiants en funció de la titulació/ns seleccionades.

 

Un cop arribeu a un acord amb l’estudiant, ho haureu de comunicar a l’Oficina de Suport a Direcció per completar el tràmit del conveni.

 

Podeu descarregar-vos les sol·licituds per completar el tràmit de la pàgina web i quan tingueu la sol·licitud emplenada enviar-la a practiques.etseq@urv.cat.

 

 

Dades necessàries

 

Les dades necessàries que la universitat necessita per completar el tràmit es poden descarregar des d'aquí, en funció de la situació de l'estudiant, i caldrà que la informació s'envïi a practiques.etseq@urv.cat


Opció 1: Sol·licitud del conveni per pràctiques a l'empresa ETSEQ

[Descarregar Sol·licitud en Català]

[Descargar Solicitud en Castellano]

 

Opció 2: Dades necessàries per completar el procés d'estudiants ETSEQ contractats a la mateixa empresa de pràctiques

[Descarregar Sol·licitud en Català]

[Descargar Solicitud en Castellano]

 

La data límit per sol·licitar el conveni de pràctiques externes és el 20 de juliol.

 

Es lliuraran convenis de pràctiques externes fins el dia 31 de juliol.

 

El mes d'agost restarà inhàbil per a qualsevol afer relacionat amb l'assignatura.

 

Més Informació


Les Pràctiques Externes s'ofereixen als següents ensenyaments (enllaços a la guia docent):

 


Legislació específica


2007 (c) ETSEQ | Av. Països Catalans, 26 - 43007 Tarragona (Catalunya, Espanya) | Telf. 977.55.97.00 | Fax. 977.55.96.99
Optimitzat per 1024x768 px. Contacte: practiques.etseq@urv.cat