Expressió d'interès estudiants en Pràctiques Externes ETSEQ 2018-2019

*** OMPLIU UNA SOL.LICITUD PER CADASCUNA DE LES PLACES QUE OFERIU:
 
Dades Entitat Col.laboradora:
Data sol.licitud
Nom empresa
Persona contacte
Correu electrònic
Telèfon
Fax
Població

 

Titulacions de l'ETSEQ i les seves característiques del lloc de treball:
Seleccioneu la/es titulacio/ns que s'adapten al perfil que esteu buscant:
Departament d'Enginyeria Química (DEQ)

Grau Enginyeria Química (GEQ)

4 mesos a mitja jornada durant el curs o 2 mesos a jornada completa durant l'estiu (300 hores aprox.).

Grau Enginyeria Agroalimentària (GEA)

4 mesos a mitja jornada durant el curs o 2 mesos a jornada completa durant l'estiu.

Màster Enginyeria Química (MEQ)

El temps mínim és de 4 mesos a mitja jornada o 2 mesos a jornada completa (300 hores). Data d'inici a partir de l'1 de juny.

Presenta l'opció de fer Treball de Final de Màster (TFM) en una empresa externa

Màster en Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energčtica (MEASE)

El temps mínim de pràctiques és de 4 mesos a mitja jornada o 2 mesosa jornada completa (300 hores)

Presenta l'opció de fer el Treball de Final de Màster (TFM) en una empresa externa (mínim 300 hores)

Màster en Prevenció de Riscos Laborals (MPRL)

Data d'inici a partir de l'1 de març. El temps mínim és de 225 hores.

L'empresa haurà de comptar amb una estructura mínima o departament de prevenció de riscos laborals amb personal tècnic superior en PRL que s'encarregui de tutoritzar les pràctiques de l'alumne. Àmbit: públic/privat.

Departament d'Enginyeria Mecànica (DEM)

Grau Enginyeria Mecànica (GEM)

4 mesos a mitja jornada durant el curs o 2 mesos a jornada completa durant l'estiu.

Descripció de les tasques del lloc de treball (5 línies màx)

 

 

Oficina de Suport a Direcció de l'ETSEQ. Av.dels Països Catalans, 26 - 43007 Tarragona. Telf.977 559705