SOL·LICITUD DE PRÀCTIQUES EXTERNES 2020-2021 / PRÀCTIQUES EN EMPRESES (MPRL)

DADES PERSONALS

Nom
DNI
Primer cognom
Telèfon fix
Segon cognom
Telèfon mòbil
Email
D.Naix dd/mm/aaaa
Domicili
Població
Disposes de vehicle per desplaçar-te?

DADES ACADÈMIQUES

Ensenyament Curs
Titulació d'Accés
Idioma Català Castellà Francès Anglès Alemany
Informàtica

PRÀCTIQUES

T'agradaria realitzar el Projecte Final de Carrera externament en una empresa en un futur?
Ara mateix estàs matriculat a l'assignatura de "pràctiques Externes"?
Tens contracte laboral amb alguna empresa? Quina?
Període per començar les pràctiques
Àrea preferida per realitzar les pràctiques?
Tens pràctica assegurada amb alguna empresa? Quina?
Comentari:

 

* Cal estar matriculat a l'assignatura per poder realitzar les pràctiques durant el curs.

* Després d'emplenar aquest formulari, heu d'enviar el vostre currículum vitae i el justificant de la vostra matrícula al següent correu electrònic:

practiques.etseq@urv.cat

** L'estudiant autoritza la utilització de les dades de caràcter personal de la sol.licitud a les empreses col.laboradores i universitat per a poder garantir el procés de selecció i assignació de les empreses col.laboradores i el tràmit del conveni.